Rope access – ett säkert val

Rope access är det engelska ordet för åtkomst med rep. Vi kallar det ofta reparbete, yrkesklättring eller industriell klättring i Sverige. Allt handlar helt enkelt om att hantverkare, inspektörer eller den yrkesgrupp som ska komma till en plats hänger i rep istället för att arbeta från ställning eller lift.

Tekniken började användas under 1970-talet på Nordsjöns oljeplattformar men är nu ofta  förstahandsvalet även inom industri-, fastighets-, infrastrukturbranscherna samt geoteknik. Branschen växer enormt mycket i de nordiska länderna och är idag en egen yrkesgrupp inom byggsektorn.

Säkert

Reparbete utförs i ett 2-repsystem med ett arbetsrep och ett back up-rep, där minst två av varandra oberoende infästningspunkter används. Vi är certifierade för reparbete och all utrustning inspekteras och loggbokförs.

Flexibelt

Vi riggar snabbt på och av och utför våra uppdrag med minimala störningar på omgivningen, såväl miljö som människor och trafik. Inga utrymmen är för svårtillgängliga för oss.

Kostnadseffektiv

Låga kostnader för transporter och ingen hyreskostnad i kombination snabb etablering gör reparbete mer kostnadseffektivt än traditionella metoder som ställning och lift.

Miljövänligt

Reparbete är den mest miljövänliga åtkomstmetoden. Vi klättrar effektivt upp och ner av egen kraft och har inte mer klätterutrustning än att vi kan packa ihop den och bära den på ryggen.

Vad vi gör

Vi som är hantverkare på Klätterservice är inte bara skickliga yrkesmän – vi är också certifierade klättrare som utför våra arbetsuppgifter från rep. Reparbete är en flexibel åtkomstmetod som stör omgivningen minimalt och förkortar driftstopp inom industrin. Reparbete kan också benämnas som den mest miljövänliga åtkomstmetoden med tanke på de transporter både ställningar och liftar kräver. Ofta är reparbete dessutom mer kostnadseffektivt än traditionella metoder. Reparbete är den överlägset bästa metoden för att nå svårtillgängliga platser och slutna utrymmen. 

Certifieringar

Klätterservice är medlemsföretag i Society of Professional Roope Access Technicians (SPRAT). SPRAT är en amerikansk standard, men det finns även IRATA, SOFT och ett flertal andra standarder på marknaden. Inom SPRAT finn det tre nivåer där Level III Supervisor är den mest kvalificerade nivån. SPRAT och IRATA överträffar svenska arbetsmiljöverkets krav.

Reparbete utförs i ett 2-repsystem där arbetsrepet belastas och back up-repet är obelastat. Enligt SPRAT standards arbetar vi alltid i team om minst två personer där minst den ena innehar den högsta nivån av certifiering, och är en SPRAT Level III Supervisor.

Klätterservice är sedan 2019 stolt medlem av BFSR. Branschföreningen Svenskt Reparbete (BFSR) startades under 2019 tre av Sveriges större aktörer inom reparbete, varav Klätterservice var en. Organisationens ändamål är att utveckla branschen i Sverige, ställa krav på utförande av reparbete och företagens kunskaper och certifikat. Föreningen för även branschens gemensamma talan i samarbete med och påverkan av myndigheter och organisationer.