Bygg & fastighet

Betongreparation

Betong är ett av de material som har högst hållfasthet och längst livslängd. Ändå måste det underhållas och renoveras ibland. Mekaniskt slitage, frost, kemikalier och spill nöter på betongen. Som ett resultat av dessa belastningar uppstår sprickor och skador i betongen vilket leder till att ämnen tränger in i betongen och orsakar korrosion i armeringen.

Miljöaspekten gällande betong är viktig. En studie visar på att kontinuerligt och förebyggande underhåll av betong sparar stora mängder koldioxid och är därför positivt för miljön. 1 ton ny cement ger 900 kg CO2 så att en förlängning av en betongkonstruktions livslängd ser vi som ett stort och viktigt miljöarbete!

Klätterservice har genomfört ett stort antal både större och mindre projekt gällande betong. Allt från inspektioner med skadekartering, karbonatiserings- & kärnborrprov samt ett större betonglagningsprojekt med olika tekniker och produkter såsom spackling, formgjutning, hydrofobering och injektering.

Hur vi utför betongreparation

Klätterservice inspekterar, skyddar och renoverar betongkonstruktioner av olika slag.
Våra utbildade tekniker ser till att bästa möjliga lösning används för att förhindra att problemet återkommer. Vid behov tar vi in betongkonsulter med spetskompetens för utredningar och analyser.

Ofta krävs ett visst förarbete med undersökningar innan man kan hitta rätt metod och tillvägagångssätt samt produkter som lämpar sig för konstruktionen och skadorna.

Vi utför betongreparationer på olika typer av konstruktioner – fasader, broar, balkonger, murar, skorstenar med mera.

 

Metoden för en betongreparation kan förenklat sammanfattas i dessa steg:

  1.  Förarbete, analys och eventuellt provtagning.
  2. Fastställ renoveringsmetod samt val av produkter.
  3. Avlägsna skadad betong och behandla armeringen.
  4. Gjuta, spackla eller injektera beroende på metod.
  5. Applicera ytbeläggning som skydd.

Läs mer om Klätterservice betongprojekt under referenser.

Referensprojekt

Betongreparation Kaknästornet

Uppdragsgivare: Teracom
Projekttid: 2013-2020

Klätterservice började med en större tillståndsbedömning för att säkra tornets välmående i flera decennier framöver.

Totalentreprenader gällande fasadrenovering och betonglagringar har varit de mest omfattande med hundratals skador.

Friläggning av rostangripen armering, rostskyddsmålning och gjutning eller spackling.

Några av våra kunder

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om betongarbete via rep eller om våra andra tjänster?

Alla tjänster inom bygg & fastighet

Fasadarbeten

Putsarbeten, tegelutbyte, montagearbeten, betonglagningar. Fasader har vi jobbat med i alla dess former sedan 2008.

Montagearbeten

Ska ni montera tunga skyltar eller bara en liten belysningsarmatur? Vi tar hand om hela montaget.

Målning

Fasad, skorstenar, vindskivor, balkonger och rostskyddsmålning. Att jobba från rep kan möjliggöra målning på de flesta ytor.

Betong

Inspektion, skadekartering, karbonatiserings-/kärnborrprov, betonglagningar.

Fogning & glas

Montage och utbyte av glaskassetter samt fasadfogning. Vi lyfter glas i eget system.

Inspektioner

Betong, stål, fasad, tak & fönster. Vi hjälper till med inspektioner och åtgärdsrapporter för er underhållsplanering.

Fönsterputs

Högkvalitativ fönsterputs för alla typer av fastigheter och byggnader, oavsett hur höga eller svårtillgängliga fönstren är.

Tjänster inom indutri

Industriunderhåll från rep, förebyggande och avhjälpande underhåll med minimal störning.