Arbeta säkert i riskfyllda miljöer

Utbildning

Kunskap, en färskvara

Att utbilda och få dela med oss av vår kunskap har alltid legat oss varmt om hjärtat. Det var faktiskt där det hela en gång började år 2007. Vi vet att kompetens och utbildning är extremt viktigt i de branscher vi är verksamma i för att motverka olyckor.

På vårt training-center i Stockholm håller vi utbildningar inom bland annat reparbete (SPRAT certifikat) fallskydd och räddning. Här utbildar vi även inom olika former av fasta fallskyddssystem som t ex skenor och vajer samt låter dig testa olika typer av utrustning, selar mm. Vi kommer även gärna ut till er anläggning och håller kurs om ni hellre vill det!

SPRAT-utbildning

Reparbete används för att arbeta på och nå svårtillgängliga platser på fastigheter eller konstruktioner. Ett SPRAT-certifikat (Society of Rope Access Technicians) är internationellt gångbart och möjliggör arbete inom många olika branscher i stora delar av världen.

Fallskyddsutbildning

Allt arbete på höjd medför risker. Rätt utbildning och rätt utrustning är förutsättningar för säkert arbete i fallriskmiljöer, något som vi brinner för och gärna hjälper till med. Du som behöver dessa kunskaper kan jobba som arbetsledare på byggen, industrier eller utför arbeten i fallriskmiljö.

Utöver fallskyddsutbildning så rekommenderar vi en räddningsutbildning. Detta för att på ett säkert sätt kunna ta sig ur en situation efter en incident eller fall.

Kurskalender

Kolla in här när vi håller nästa kurs. Vill ni boka en skräddarsydd kurs eller ett eget kurstillfälle –
kontakta oss gärna direkt.

Produkter & utrustning

Vi kan det här med produkterna också. I och med att vi använder olika typer av utrustning dagligen på många olika arbetsplatser, och har gjort under många års tid, så vet vi vad som funkar, är bra och säkert i olika situationer. Den kunskapen delar vi gärna med oss av till dig!

Går du kurs hos oss får du prova utrustning samt får rabatterat pris på utrustningen.

Fallskyddsystem

Fasta system för reparbete

Utrustning för fallskyddsarbete

Utrustning för reparbete

Fysiska och medicinska krav

Rope Access är ett fysiskt krävande arbete som kräver att reparbetaren är vid god fysisk form. Medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska göras på de arbetstagare som kommer att sysselsättas i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter. Läkarintyg behövs inte för utbildningen inom SPRAT om inte misstanke om medicinska eller fysiska avvikelser eller svagheter föreligger (AFS 2000:6/2019:10). Vid utbildningstillfället förekommer bara klättring med lägre nivåskillnad än 13 meter så ett läkarintyg är inget Klätterservice kräver. Det är dock viktigt att du som kurskandidat och/eller som arbetsgivare är väl informerad kring de regler som finns och gäller i Sverige.

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. I första hand rekommenderas det att använda kollektiva skydd, så som räcken eller nät. Om kollektiva skydd inte är möjliga att använda skall personligt fallskydd tillämpas. Det är viktigt att utrustningen är anpassad för arbetet och det är arbetsgivarens skyldighet att tillgodose anställda med rätt utbildning och utrustning. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.