Bygg & fastighet

Fasadfogning

Fogar på fasader mellan olika delar i en konstruktion är viktiga delar i en byggnad och i en byggprocess. Ett väl utfört fogningsarbete påverkar det estetiska uttrycket samtidigt som det bidrar till ökad livslängd för material och byggnader. Täta konstruktioner ger minskad energiförbrukning och minimerar risken för att fukt ska tränga in i materialen.

Fogar utsätts ofta för rörelser och med tiden torkar fogmassan vilket försämrar vidhäftning och funktion vilket i sin tur kan resultera i läckage, fuktproblematik eller frostsprängning. Att i tid byta ut åldrade fogar mot nya sparar både tid och pengar.  

Det är alltid bäst att göra en utredning av fogens status, ålder och kvalitet innan man skapar ett åtgärdsprogram eller metodbeskrivning. Detta hjälper våra tekniker så klart till med!

Klätterservice har god materialkännedom och erfarenhet från att foga hängandes från rep eller arbeta från lift & ställning.

Exempel på fogningsarbeten:
5

Mjukfog mellan betongelement och glasfasader

(Structural glazing)

5

Tätning mellan övergångar mellan plåt- & putsytor

5

Rörelsefogar

5

Tätningsarbeten runt fönster och balkonger

5

Omfogning av fasader

Hur fasadfogning fungerar

Att foga om en yta eller konstruktion är mer komplicerat än man kan tro och kräver en del förberedelser.

Först måste gammal fog avlägsnas genom att den skärs bort. Om fogen sitter mot en betongyta bör denna slipas helt ren. TDV eller TUDV-rör monteras korrekt för att skapa bra ventilation och möjlighet för fukt att komma ut. Därefter bör ofta ytorna primas för bäst vidhäftning innan bottningslist och fogmassa av rätt kvalitet appliceras.

Klätterservice genomför både större totalentreprenader och mindre serviceuppdrag och arbetar i nära samarbete med kompetenta leverantörer av olika typer av fogmassor vilket kvalitetssäkrar slutresultatet för våra kunder. Vårt förstahandsval är produkter som finns i BVB (Byggvarubedömningen) och är kontrollerade utifrån kvalitet och miljö.

Referensprojekt

Fasadrenovering miljonprogram

Uppdragsgivare: NCC

Klätterservice hjälpte NCC med en större entreprenad i Fittja där fastigheter från miljonprogrammet skulle renoveras. Samtliga tätningar mellan fasadelementen byttes ut samt därtill lagningar av betongelement. 

-Ett smidigt och proffsigt utfört arbete som höll både tidplan och anbudssumma. Skickliga klättrare med fokus på kvalitet och säkerhet, säger Patrik, projektchef på NCC.

Några av våra kunder

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om fogning & glas eller om våra andra tjänster?

Alla tjänster inom bygg & fastighet

Fasadarbeten

Putsarbeten, tegelutbyte, montagearbeten, betonglagningar. Fasader har vi jobbat med i alla dess former sedan 2008.

Montagearbeten

Ska ni montera tunga skyltar eller bara en liten belysningsarmatur? Vi tar hand om hela montaget.

Målning

Fasad, skorstenar, vindskivor, balkonger och rostskyddsmålning. Att jobba från rep kan möjliggöra målning på de flesta ytor.

Betong

Inspektion, skadekartering, karbonatiserings-/kärnborrprov, betonglagningar.

Fogning & glas

Montage och utbyte av glaskassetter samt fasadfogning. Vi lyfter glas i eget system.

Inspektioner

Betong, stål, fasad, tak & fönster. Vi hjälper till med inspektioner och åtgärdsrapporter för er underhållsplanering.

Fönsterputs

Högkvalitativ fönsterputs för alla typer av fastigheter och byggnader, oavsett hur höga eller svårtillgängliga fönstren är.

Tjänster inom indutri

Industriunderhåll från rep, förebyggande och avhjälpande underhåll med minimal störning.