Industri

Fallskyddsutrustning

Vi erbjuder kvalitativa helhetslösningar inom fallskydd för dig som arbetar på höjd eller i slutna utrymmen. Helhetslösningen innefattar riskanalyser, handlingsplaner, utbildningar samt utrustning som leder till en säkrare och tryggare arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Just utrustningen brinner vi mycket för då vi använder dessa varje dag i vårt arbete på Klätterservice. Både som reparbetare och instruktörer eller när vi besöker en industri eller ett byggprojekt. Klätterservice har allt du behöver till arbete på hög höjd.

Vi har ett komplett utbud av tillförlitlig, bekväm, innovativ och högkvalitativ fallskyddsutrustning och lösningar för ert behov. Vi har ett enormt utbud av säkerhetsprodukter för fallskydd och för arbete i slutna utrymmen.

Klätterservice är distributör av utrustning i Sverige från några av världens bästa, största och mest innovativa tillverkare.

Vårt fokus ligger på att ge dig en heltäckande lösning av fallskyddsutrustning. Därför har vi ett team som kan hjälpa till med riskbedömning och projektutveckling samt tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att uppfylla dina specifika behov. Kontakta oss för rådgivning om hur du kan minska riskerna för arbete på höjd i din vardag med fallskyddsutrustning.

Vad använder man fallskyddsutrustning till?

Enligt en rapport från 2021 råder det en generellt bristande säkerhetskultur bland Sveriges byggföretag. Inom industrin inträffar det sex allvarliga olyckor varje arbetsdag i Sverige. Det är alldeles för mycket tycker vi och delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenheter till branschen för att förbättra arbetsmiljön.

Allt arbete som innebär risk för fall till en lägre nivå ska planeras så att det kan utföras säkert. Det finns flera risker i samband med användning av personlig fallskyddsutrustning. Till exempel att man kan skada sig vid fallet, eller behöva hjälp att ta sig där ifrån efter ett fall.

Arbetsgivaren ansvarar för att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (utifrån riskbedömningen) och att personal får utbildning i att bedöma de risker som föreligger samt hur de ska behandlas.

Arbetsgivaren ska också informera/utbilda personalen om vilken skyddsutrustning som ska användas samt om hur den ska användas. Detta är exempel på innehåll i Klätterservice fallskyddskurser.

Referensprojekt

Projektering och installation av fallskyddssystem – Krångede & Gammelänge Kraftverk

Uppdragsgivare: Bilfinger Industrial Services

Ett komplett system för fallskydd projekterades och installerades i kraftverkets intagshall, maskinhall, montagehall samt för att kunna utföra säkra filterbyten. Installationerna består av skenor för säkring vid klättring uppför stegar till traverser. Vajersystem och förankringsöglor för säkert arbete på traverser installerades samt fallskyddsblock för att säkra person mot fall vid filterbyten.

Val av personlig utrustning

När du väljer lämplig utrustning mot fall genom att kombinera olika komponenter som kopplas ihop till en personlig fallskyddsutrustning, bör ett antal frågor ställas:

1. Hur ser arbetsplatsen ut? Har vi tagit hänsyn till lutningen, placeringen av förankringspunkten och andra förhållanden?

2. Har användaren rätt kompetens och erfarenhet för utrustningen?

3. Är komponenterna lämpliga att användas tillsammans i den aktuella arbetssituationen?

4. Har vi utgått från användningsbegränsningar enligt tillverkarens bruksanvisning?

5. Har vi kontrollerat förankringspunktens läge och hållfasthet?

6. Har vi tagit hänsyn till de ergonomiska aspekterna genom att välja en sele och fästpunkter som minimerar obehag och belastning på kroppen för användaren?

7. Behöver vi åtgärda något för att underlätta en säker och effektiv undsättning och för att undvika att förbli hängande om någon skulle falla?

Källa: SIS, Rätt användning av fallskyddsutrustning.

Fasta system

Alla byggnader ska ha fallskyddsystem där personer arbetar på höjd. Det ska vara tryggt att arbeta i dessa miljöer för såväl takläggare, drift- och servicepersonal. Men vad ska man ha för utrustning? Vilket system är godkänt och när ska det besiktigas? Klätterservice projekterar och installerar permanenta fallskyddsystem och skensystem för reparbete som säkrar arbete på höjd.

Vanliga exempel där fallskyddssystem behövs är klättring och arbete på vertikala stegar, vid montering av byggnadsställningar och takräcken samt arbete på branta tak och fram till skorstensplattformar. Traverser vid industrier, access till filterbyten eller silos/cisterner.

Vi erbjuder ett helhetskoncept inom fallskydd med platsmonterade fallskyddssystem/skensystem, personlig utrustning, utbildning och besiktning. Utöver detta hjälper vi även till med hantering av riskanalyser och räddningsplaner.

Kontroll av fallskyddsutrustning

För att kunna använda fallskyddsutrustning måste utrustningen vara funktionell och säker. Kontrollera före varje användning att det inte finns några synliga skador eller att sömmarna har blivit slitna.

Var 12:e månad eller när utrustningen har utsatts för onormalt slitage eller fall ska fallskyddsutrustning kontrolleras av en kompetent person med tillräckliga kvalifikationer i enlighet med standard för personlig fallskyddsutrustning. Om utrustningen är skadad får den aldrig användas utan ska i stället repareras eller kasseras enligt tillverkarens anvisningar.

Klätterservice inspektörer är kompetent person och distributör för de flesta större tillverkare av utrustning och genomför inspektioner med digital loggbok för att ni ska känna er trygga och ha koll på er utrustning och status.

Vanliga exempel där fallskyddssystem behövs är klättring och arbete på vertikala stegar, vid montering av byggnadsställningar och takräcken samt arbete på branta tak och fram till skorstensplattformar. Traverser vid industrier, access till filterbyten eller silos/cisterner.

Vi erbjuder ett helhetskoncept inom fallskydd med platsmonterade fallskyddssystem/skensystem, personlig utrustning, utbildning och besiktning. Utöver detta hjälper vi även till med hantering av riskanalyser och räddningsplaner.

Några av våra kunder

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om fallskyddsystem eller om våra andra tjänster?

Alla tjänster inom industri

Montage

Montage ovanför produktion är möjligt med hjälp av reparbete, såsom belysning, fallskyddsystem eller sprinkler.

Rostskyddsmålning

Rostskyddsmålning har vi jobbat med kontinuerligt sedan 2008. 

Inspektioner

Vi genomför många handnära inspektioner, besiktningar och tillståndsbedömningar av olika slag.

Rengöring

Damm och smuts är inte bara potentiella brandrisker utan också en kvalitetsfråga.

Fallskyddsystem

Helhetslösning – framtagande och försäljning av system, montage, besiktning, utbildning samt personlig utrustning.

Serviceavtal & beredskap

Ett avtal gällande beredskap, så kallad resque standby, eller serviceavtal.

Fönsterputs

Högkvalitativ fönsterputs för alla typer av fastigheter och byggnader, oavsett hur höga eller svårtillgängliga fönstren är.

Tjänster inom bygg & fastighet

Vi utför en mängd tjänster inom bygg- och fastighetssektorn. Från större entreprenader till mindre servicearbeten.