Bygg & fastighet

Fasadarbeten

Om du behöver hjälp med fasadarbeten kan Klätterservice erbjuda den service du behöver. Från små husfasader till stora flerbostadshus erbjuder vi tjänster som omfattar målning av fasader, murning och putsning till läggning av balkonggolv och annat kringarbete, t.ex. slipning av träytor. Hos oss kommer du i kontakt med skickliga fasadhantverkare.

Fasader har vi jobbat med i alla dess former sedan 2008 och genomför varje år fler än 100 projekt. Vi hjälper dig att snabbt och effektivt utföra både servicearbeten och omfattande renoveringar. Med flertalet fastighetsägare som beställare har vi en gedigen erfarenhet och möjlighet att hjälpa dig inom en stor bredd av områden. Klätterservice murare tar hand om allt från mindre sprickor till större putsnedfall från fasadputsen. Vi rekommenderar alltid att ta tag i putsskador, stora som små, så snart som möjligt så att inte skadorna i fasadputsen förvärras. Det är alltid bättre att putsa i skador än att låta underlaget ligga öppet för väder och vind som i sin tur kan orsaka ytterligare skador i underliggande konstruktion.

Vissa bakomvarande konstruktioner är också känsligare än andra. En konstruktion i trä kan få omfattande fukt och mögelskador om fukt och vatten har fri passage att kunna tränga in fastigheten. Murade putsbärare kan bli utsatt för frostsprängning. Detta innebär att delar av murstenar kan frysa sönder och spricka på olika sätt eller släppa i från yttre skikt från stenen.

När man har upptäckt sprickor och skador i fasaden brukar man inte bara laga dessa skador utan också förstå hur och varför dessa skador uppkommit. Kan man också åtgärda orsaken till skadorna så kommer man att få en fasadputs som håller sig hel och fin betydligt längre.

De tjänster som Klätterservice utför:
5

Putsarbeten

Sprickor, skador, större putssläpp, tjockputs, tunnputs, takfot mm.

5

Murningsarbeten

Tegelutbyte vid frostsprängning

5

Inspektioner

Handnära okulär inspektion, bomknackning, fotodokumentation, termografering.

5

Montagearbeten

Fasadstegar, infästningar, plåtdetaljer, antenner.

5

Betonglagningar

Balkonger, fasader, provtagning av betong, scanning av armering.

5

Målningsarbeten

Infärgning & analys, kalkfärg, silikatfärg mm.

5

Plåtarbeten

Utbyte, säkring, komplettering, målning.

5

Mätning av fukthalt

5

Nätning och säkring av större skador

5

Fasadrengöring

Hur man utför fasadarbete

Varför reparbete egentligen, kanske du undrar? Tänk dig en fastighet som renoveras utan att den är täckt av byggställningar. Där boende och verksamheter inte hindras samtidigt som renoveringen utförs på ett effektivt och miljövänligt sätt. Reparbete gör det möjligt!

Reparbete kräver inga byggställningar, vilket ger många fördelar. Ibland använder vi dock ställningar som komplement, om det blir mer effektivt. Våra reparbetare kan snabbt vara på plats och påbörja arbetet. Vi etablerar på morgonen och är sedan igång och arbetar. Varken transporter eller montering av ställningar krävs, vilket inte bara gör att arbetet blir mer effektivt, och minskar transporterna samt belastningen på vår planet.

Ofta kan det vara bar att börja med en inspektion. En handnära och okulär inspektion som beslutsunderlag inför det fortsatta underhållet sparar ofta mycket tid och gör att beställaren får ett bättre beslutsunderlag. Vid en inspektion rensas även skadorna för att förhindra att föremål kan trilla ner.

När putsarbetet är igång syns vi bara där vi utför själva arbetet. Det gör att de som bor eller arbetar i fastigheten störs mycket lite. Vår åtkomstmetod kräver därtill oftast mindre avspärrningar, vilket gör att livet kring fastigheten inte påverkas och omdirigering av trafik många gånger kan undvikas. När arbetsdagen är slut tas utrustningen ner. Det gör att vi inte påverkar de boende under kvällar och helger, utan de kan leva sina liv som vanligt.

Referensprojekt

Putsarbeten bostadsrättsförening

Putsreparationer på fastighet i behov av punktmässiga åtgärder. Entré där större sprickbildning åtgärdats med skickligt putsarbete med infärgning för att efterlikna ursprunglig struktur. 

Klätterservice utför årligen ca 150 st fasadrenoveringsprojekt i olika omfattning både på äldre och nyare fasadsystem.

Några av våra kunder

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om fasadarbeten eller om våra andra tjänster?

Alla tjänster inom bygg & fastighet

Fasadarbeten

Putsarbeten, tegelutbyte, montagearbeten, betonglagningar. Fasader har vi jobbat med i alla dess former sedan 2008.

Montagearbeten

Ska ni montera tunga skyltar eller bara en liten belysningsarmatur? Vi tar hand om hela montaget.

Målning

Fasad, skorstenar, vindskivor, balkonger och rostskyddsmålning. Att jobba från rep kan möjliggöra målning på de flesta ytor.

Betong

Inspektion, skadekartering, karbonatiserings-/kärnborrprov, betonglagningar.

Fogning & glas

Montage och utbyte av glaskassetter samt fasadfogning. Vi lyfter glas i eget system.

Inspektioner

Betong, stål, fasad, tak & fönster. Vi hjälper till med inspektioner och åtgärdsrapporter för er underhållsplanering.

Fönsterputs

Högkvalitativ fönsterputs för alla typer av fastigheter och byggnader, oavsett hur höga eller svårtillgängliga fönstren är.

Tjänster inom indutri

Industriunderhåll från rep, förebyggande och avhjälpande underhåll med minimal störning.