Arbeta säkert och effektivt

System för fallskydd och reparbete

Koppla in dig!

Enligt en rapport från 2021 råder det en generellt bristande säkerhetskultur bland Sveriges byggföretag. Inom industrin inträffar det sex allvarliga olyckor varje arbetsdag i Sverige. Det är alldeles för mycket tycker vi och delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenheter till branschen för att förbättra arbetsmiljön.

Alla byggnader ska ha fallskyddsystem där personer arbetar på höjd. Det ska vara tryggt att arbeta i dessa miljöer för såväl takläggare, drift- och servicepersonal. Men vad ska man ha för utrustning? Vilket system är godkänt och när ska det besiktigas? Klätterservice projekterar och installerar permanenta fallskyddsystem och skensystem för reparbete som säkrar arbete på höjd.

Vi erbjuder ett helhetskoncept inom fallskydd med platsmonterade fallskyddssystem/skensystem, personlig utrustning, utbildning och besiktning. Utöver detta hjälper vi även till med hantering av riskanalyser och räddningsplaner.

Helhetslösning

Besök och riskanalys

Först och främst börjar vi med ett besök i er arbetsmiljö. Vi tittar på vilka platser och arbetsmoment som behöver en säkerhetslösning, vilken utrustning som behövs i form av system och personlig utrustning samt vilken nivå av utbildning som krävs.

Utrustning

Från besöket hos er tar vi fram förslag på den utrustning och de system vi anser passar er bäst. Även utbildning kan behövas i vissa fall.

Montage

Montage är inte konstigare än vad det låter, eller? Jo, i många fall får vi ta fram specialdesignade infästningar eller komponenter som passar för konstruktionen eller platsen. Inga problem, vi löser det mesta!

Utbildning

Utrustning i all ära men om man inte vet hur den ska användas och hur man ska agera i olika situationer så är den inte mycket värd. Vi håller utbildningar bland annat inom fallskydd, räddning och reparbete. I våra egna kurslokaler eller ute på plats på er arbetsplats.

Besikting

Fallskyddsutrustning ska enligt lag inspekteras av kompetent person var 12:e månad. Vi hjälper er att hålla koll på detta och ser till så att ni har en fullt fungerande utrustning. Inspektionen protokollförs i ett webbaserat system som du som kund har tillgång till.

Referensprojekt

Fallskyddsinventering av vattenkraftstationer

Vid arbete ute på vattenkraftverk finns det många komplexa utmaningar gällande arbetsmiljön. Ett av Europas största energibolag bad oss se över arbetsmiljön i ett antal anläggningar och komma med åtgärdsförslag. Det hela resulterade i en komplett rapport gällande risker samt förbättringsåtgärder. Därefter fick vi uppdraget att montera fasta fallskyddsystem, flyttbara davitarmar samt fallskyddsutbildning till användarna.

Bild: från utbildningen Statkraft.

Fallskyddssystem

Totalentreprenad gällande taksäkerhet på större köpcentrum. Ca 650 meter wiresystem installerades utifrån olika fallrisker och ytor så att servicepersonal och hantverkare kan röra sig säkert. Efter montage levererades användarinstruktioner i text samt utbildning på plats av systemet.

Skensystem för reparbete

Ett komplett system avsett för att utföra utvändigt fasadunderhåll, invändigt underhåll i tre atrier samt dess glastak i rep projekterades och monterades i en större kontorsbyggnad. Till detta sågs hela fallskyddssituationen över varpå även ett fallskyddsystem monterades. I systemet kunde vi genom reparbete sedan montera ljudpaneler samt utföra fasadarbeten i atrierna.

Produkter & utrustning

Vi kan det här med produkterna också. I och med att vi använder olika typer av utrustning dagligen på många olika arbetsplatser, och har gjort under många års tid, så vet vi vad som funkar, är bra och säkert i olika situationer. Den kunskapen delar vi gärna med oss av till dig!

Går du kurs hos oss får du prova utrustning samt får rabatterat pris på utrustningen.

Fallskyddsystem

Fasta system för reparbete

Utrustning för fallskyddsarbete

Utrustning för reparbete

Utbildning

När du väl har bestämt dig för att installera ett fallskyddssystem eller ett fast system för reparbete behöver man ju kunna använda det också. Att utbilda och få dela med oss av vår kunskap har alltid legat oss varmt om hjärtat. Det var faktiskt där det hela en gång började år 2007. De kunder som köper fallskyddsystem från Klätterservice får också utbildning och instruktioner på plats för att kunna använda produkterna. Säkrare och bättre helt enkelt!

Klätterservice har ett training center i Stockholm där vi håller utbildningar inom reparbete samt fallskyddsutbildningar, men vi kommer gärna ut till er anläggning också och håller kurs i er hemmamiljö.

”Klätterservice praktiska erfarenhet från byggprocessen samt reparbete ger detaljerade och användbara lösningar för projektet.”